Andre investeringer

Våre øvrige investeringer omfatter shipping, verdipapirer og eiendom.

Shipping: Atlantis Vests engasjementer i denne sektoren omfatter selskapene Tailwind og Hansa Tankers. Se nedenfor.

Verdipapirer: Atlantis Vest investerer i noterte verdipapirer, primært gjennom utvalgte eksterne forvaltningsmiljøer.

Eiendom: Selskapet har gjort utvalgte investeringer innen eiendom. Området er ikke et fokus for videre vekst.

Vårt nåværende engasjement innen shipping omfatter følgende selskaper:

Read more

Tailwind

Tailwind leier ut skip og andre fartøyer til shipping- og offshoresektoren på langtids-kontrakter. Den moderne flåten omfatter for tiden syv fartøyer.

Close
Read more

Hansa Tankers

Hansa Tankers opererer en moderne flåte kjemikalietankere med tanker i rustfritt stål. Skipene har en gjennomsnittsalder på 5 år og frakter alle typer kjemikalier i bulk verden over.

Close